Wielkopolski Przegląd Zespołów Wokalnych, Kabaretów Klubów Seniora i Osób Niepełnosprawnych

Po  raz  kolejny  nad  Jeziorem  Mormin  odbył  się  Wielkopolski  Przegląd  Zespołów  Wokalnych, Kabaretów  Klubów  Seniora  i  Osób Niepełnosprawnych.Przegląd  organizowany  był  przez  Klub  Seniora "Jaśki“  z  Ostroroga" przy  dużym  współudziale  Biblioteki Publicznej MiG Ostroróg.

Głównymi  sponsorami  był  Urząd Miasta i Gminy  Ostroróg  oraz  Starostwo Powiatowe  w  Szamotułach.

Gośćmi  przeglądu  byli : Pan  Wojtek  Waśkowiak – asystent  senatora  Jana  Filipa  Libickiego, Starostwo  Powiatowe  reprezentował  członek  zarządu  Pan  Andrzej  Grzeszczyk, przedstawicielką  BS  w  Dusznikach  była  Pani  Hanna  Dominiczak,  obecny  był  również  nasz  niezawodny  Radny  Powiatowy  Pan  Ludwik Błajet. Swoją  obecnością  Przegląd  zaszczycił  nasz  Burmistrz  Pan Sławomir  Szałata  wraz  ze  swoim  zastępcą  Panem  Januszem  Stanke.

W  Przeglądzie  udział  wzięło  dziewięć    zespołów:

"Ostrorogskie  Jaśki"  z  Ostroroga,  "Chabry"  z  Wronek, "Złoty  Kłos"  z  Dusznik, "Chojanki"  z  Chojna, "Gościnianka"  z  Gościejewa, "Borówczanki"  z  Lubasza ," Kaźmierzanka"  z  Kaźmierza, "EMKA"  z Rogowa, "Retro"  z  Jastrowa.

Po  raz  kolejny  spotykaliśmy  się w  tak  licznym  gronie  i  mogliśmy   posłuchać  czy  też  wspólnie  zaśpiewać  wiele  pięknych, aczkolwiek  trochę  zapomnianych, piosenek.

Przerwę w   Przeglądzie  uświetnił  zespół  "Dylemat", który  również  przygrywał  seniorom na zabawie  tanecznej.

Moją  sentencją  na temat  przeglądu  było  przesłanie  św. Augustyna:

"Śpiewajcie głosem , śpiewajcie sercem, śpiewajcie  ustami, śpiewajcie  swoim życiem"

 

Danuta  Przybysz

 

Poprawiony (poniedziałek, 24 lipca 2017 15:47)