Sprawozdanie merytoryczne z działalności Klubu seniora "Jaśki" z Ostroroga w roku 2016