"Ostrorogskie Jaśki" na Jubileuszowym Festiwalu Piosenki Seniorów

W środę 24 maja 2017r. w hali "Nałęcz" w Szamotułach  Zespół Wokalny „Ostrorogskie Jaśki” gościł na piętnastym  - jubileuszowym  Festiwalu Piosenki Seniorów organizowanym  przez Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Maryi w Szamotułach. Zawołaniem Festiwalu były słowa „IDŹCIE I GŁOŚCIE” zaczerpnięte z Ewangelii a ogłoszone przez Papieża Franciszka, jako zadanie na rok 2017 dla katolików całego Kościoła.  W przeglądzie wzięły udział 24 zespoły wokalne z całej Polski! Wystąpiły między innymi zespoły  z Kaźmierza, Ostroroga, Dusznik i Szamotuł .

Przegląd jest doskonałą formą upowszechniania i promocji twórczości artystycznej seniorów, a różnorodność prezentowanych form zachęcić ma do aktywnego i twórczego życia „ludzi późnej dorosłości”.


Poprawiony (piątek, 26 maja 2017 08:59)