Kurs pierwszej pomocy dla osób starszych

Klub Seniora „Jaśki z Ostroroga we współpracy z fundacją „Femina Project” Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet przygotował wizytę studyjną dla terapeutów pracujących z seniorami w Beverwijk w Holandii, w trakcie której odbyła się seria warsztatów z polskimi terapeutami, w celu wymiany doświadczeń i wypracowania dobrych praktyk oraz nowych form pracy. Trzeciego dnia spotkaliśmy się na Sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ostroróg, gdzie został przeprowadzony Kurs Pierwszej Pomocy dla osób starszych przez ratowników z Polskiej Grupy Ratownictwa Medycznego z Piły. Program kursu był przygotowany i dostosowany do możliwości seniorów, część merytoryczna w sposób naturalny została połączona z zajęciami praktycznymi.  Warsztaty były interaktywne, seniorzy i terapeuci brali czynny udział w szkoleniu.

 

Poprawiony (czwartek, 19 listopada 2015 15:12)