Projekt "Wiemy, decydujemy, zmieniamy"

Pod tym tytułem jest realizowany przez Klub Seniora „Jaśki”w Ostrorogu projekt współfinansowany przez Szwajcarię, w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Unii Europejskiej. Projekt oprócz Gminy Ostroróg obejmuje także Gminę Wronki. Ponieważ celem projektu jest zwiększenie aktywizacji społecznej i udziału w życiu obywatelskim osób po 50 roku życia, w jego ramach powstanie publikacja na temat jakości życia, sukcesów i problemów, sposobów spędzania czasu oraz udziału seniorów w życiu publicznym w naszej gminie. Zostały już przeprowadzone konsultacje społeczne z udziałem osób w starszym wieku, które pomogą w przygotowaniu tejże publikacji. Publikacja będzie zawierać także wymianę doświadczeń i dobrych praktyk z seniorami w Holandii. W tym celu partnerem projektu jest holenderska fundacja Stichting Stedeband Beverwijk - Wronki / Foundation Twincities Beverwijk NL - Wronki PL. W ramach projektu w Gminnym Centrum Informacji powstanie też Punkt Informacji Obywatelskiej, w którym będzie można znaleźć wszelkie niezbędne informacje przydatne obywatelowi, który chce zwiększyć swoją świadomość i uczestnictwo w życiu publicznym, tak na poziomie lokalnym jak i krajowym. Projekt zakończy się w październiku konferencją podsumowującą.

Poprawiony (wtorek, 06 sierpnia 2013 07:23)