Spotkanie Wielkanocne Seniorów

Dnia 24.04.2014 r. na sali sesyjnej UMiG w Ostrorogu odbyło się  wielkanocne spotkanie członków Klubu Seniora „Jaśki”, pod hasłem „Wielkanocny nastrój”. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Radny Powiatowy Pan Ludwik Błajet, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Greczka, Burmistrz MiG Ostroróg Pan Roman Napierała oraz Sekretarz Gminy Pan Stanisław Żołądkowski. Otwarcia zebrania dokonał Przewodniczący Klubu Seniora Pan Konrad Kaszkowiak.

Młodzież działająca przy Bibliotece wystąpiła z programem artystycznym. Wprowadziła Seniorów i zaproszonych gości w „Wielkanocny nastrój” i przypomniała im w zabawny sposób zwyczaje i obrzędy związane z dniami Wielkiej Nocy.