Klub Seniora Jaski z Ostroroga

OGŁOSZENIE

 

O G Ł O S Z E N I E

W  dniu  12  kwietnia 2018r.
o godz.16.00 w  sali sesyjnej

UMiG  Ostroróg  obędzie  się spotkanie wielkanocne członków

Klubu Seniora  „ Jaśki“,

na które serdecznie  zaprasza

Zarząd  Klubu.

 Poprawiony (piątek, 23 marca 2018 09:22)

 
Więcej artykułów…