Klub Seniora Jaski z Ostroroga

Warsztaty w Mniszkach

Warsztaty w  Mniszkach

Mniszki to  mała  wieś – dawny  folwark Unruhów- położona  w  woj. Wielkopolskim  powiecie 
i Gminie  Międzychód  w  dolinie  rzeki  Kamionki.

Centrum Edukacji  Regionalnej  i  Przyrodniczej /CERiP/  to centrum składające z  wyremontowanych

zabytkowych budynków folwarcznych. W ośrodku  można zobaczyć warsztaty  pokazowe  zawodów

ginących  takich  jak : kowalstwo, bednarstwo, szewstwo, garncarstwo, wikliniarstwo, pszczelarstwo,

sprzęty gospodarstwa  domowego, mleczarstwo.

Tam też  29  maja  br. udali się  seniorzy  Klubu  "Jaśki" z  Ostroroga. W ramach wycieczki uczestnicy

mieli możliwość poznania tego ciekawego miejsca.

W pierwszej części wycieczki zwiedzając stary folwark Mniszki , uczestnicy pod przewodnictwem

instruktora, poznali historię folwarku Mniszki, zobaczyli narzędzia, sprzęty i poznali ich zastosowanie w

dawnych gospodarstwach rolnych, rodzinnych, warsztatach rzemieślniczych. Każdy z uczestników mógł

dotknąć i wypróbować działanie prezentowanych eksponatów. Pokazano nam kuźnię, warsztat bednarza,

szewca, stanowisko pszczelarza i praczki wraz z dawnymi narzędziami do prania i prasowania.

Uczestniczono w lekcji nauki w pokazowej klasie powojennej szkoły podstawowej. Wśród eksponatów starej kuchni  uczestniczono w pokazie

oddzielania śmietany od mleka oraz robieniu masła. Zjedzono wspólny posiłek po którym zwiedzono wystawę przyrodniczą opowiadającą o

pięknie doliny Kamionki oraz o pracy leśników, myśliwych, świecie zwierząt, pięknie i różnorodności  przyrody.

Każdy z uczestników ,biorąc udział warsztatach zabrał ze sobą własnoręcznie wykonany  wiklinowy wózek

i świecę woskową.

W drugiej części wycieczki uczestnicy udali się do Leśnictwa Dąbrowa. Tam pracownik nadleśnictwa

Pniewy opowiedział o ochronie przyrody , o gniazdowaniu niezwykłych ptaków oraz o zwierzętach i

ciekawych gatunkach drzew w lasach Nadleśnictwa Pniewy. Podczas spaceru w szkółce mieszczącej się

przy Ośrodku Edukacji Leśnej,  obejrzano wiele ciekawych roślin. Następnie pracownicy Ośrodka

Edukacji Leśnej w Dąbrowie przygotowali ognisko. Tam spędzano czas przy wspólnym pieczeniu

kiełbasek, śpiewie ,wspomnieniach i opowieściach.

 Poprawiony (czwartek, 07 czerwca 2018 21:56)

 
Więcej artykułów…